Добре дошли на уеб страницата на „ Другата България“.

Сдружение „Другата България“ има като цел да подпомага сънародниците ни с пребиваването им в Нидерландия. Така можете да се обръщате към нас за информация, препоръки или административна помощ. За нас е изключително важно същевременно, да запазим българския дух в съзнанието на нашите сънародници тук в Нидерландия, като организираме различни дейности, свързани с българските традиции.

За да може българчетата живеещи и/или родени извън границите на България, да се докоснат до българския език и българските обичаи, основахме Българско училище „Васил Левски“. За повече информация относно училището ни, натиснете Българско училище "Васил Левски"/ BG School "Vasil Levski".

Сдружение „Другата България“ е нестопанска, благотворителна организация (ANBI). Фактът, че сдружението ни e призната от нидерландските данъчни служби като ANBI води до това, че направените дарения от тези които желаят да подкрепят нашата организация в постигането на нейните цели са освободени от данъци.

Welkom op de website van "Het andere Bulgarije".

De stichting "Het andere Bulgarije" heeft als doel onze landgenoten te helpen bij hun verblijf in Nederland. U kunt dus contact met ons opnemen voor informatie, aanbevelingen of administratieve hulp. Tegelijkertijd is het uiterst belangrijk voor ons om de Bulgaarse geest in de gedachten van onze landgenoten hier in Nederland te behouden door verschillende activiteiten te organiseren die verband houden met de Bulgaarse tradities.

Om de Bulgaarse kinderen die buiten de grenzen van Bulgarije wonen en/of geboren zijn in contact te brengen met de Bulgaarse taal en de Bulgaarse gebruiken, hebben wij de Bulgaarse School "Vasil Levski" opgericht. Voor meer informatie over onze school, klik hier. 

Stichting "Het andere Bulgarije" is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt dat de giften van diegenen die onze organisatie willen steunen bij het behalen van haar doelen belastingvrij zijn.