Doelen

De stichting heeft ten doel het ondersteunen en vergemakkelijken van de integratie van Bulgaren, die in Nederland woonachtig zijn, in de
Nederlandse samenleving. De oprichters van stichting het andere Bulgarije, zelf ook Bulgaarse Burgers, hebben de lange en soms ook ingewikkelde pad van vestigen in Nederland doorlopen. De toestroom van Bulgaren in Nederland is de afgelopen enkele jaar sterk toegenomen. Steeds vaker zijn er in onze gemeenschap oproepen voor hulp en begeleiding bij bepaalde activiteiten.

In Den Haag en omgeving bestaat er nog geen organisatie, die de Bulgaren hierbij kan helpen. Dit is waarom Stichting "Het andere Bulgarije" opgericht is. Onze ultieme doel is een instelling te creëren dat een locatie wordt voor de Bulgaren in Den Haag en regio. Een plek waar men zich altijd voor vragen of hulp makkelijk tot iemand kan keren. Een thuis voor de Bulgaren in Nederland. Het andere Bulgarije. 

Onze stichting moet een plek worden dat de nieuw in Nederland aangekomen Bulgaren hulp, informatie en begeleiding biedt voor de vestiging in Nederland. Voorbeelden van diensten zijn van het inschrijven in de gemeente, tot het vinden van geschikte scholen voor de kinderen.

Wij zijn van mening dat door de creatie van een sterke en gestructureerde samenleving van immigranten, wij de Nederlanders en andere bevolkingsgroepen in Nederland kennis kunnen laten maken met de tradities en cultuur van ons moederland, in ruimste zin van het woord.