Beleidsplan Stichting "Het andere Bulgarije"

 

Missie en Visie

Belangrijkste doelstellingen van de stichting:­­­­­­­­­­­­­

Stichting Het andere Bulgarije is een Bulgaars cultuur- en informatiecentrum in Nederland.

      Onze missie is het vergemakkelijken van de integratie van Bulgaarse burgers in Nederland en het creëren van een gevoel van voldoening en gelijkheid in de samenleving.

Daartoe zullen wij als organisatie ter beschikking staan van allen die het nodig hebben

voor informatie, advies of hulp over het leven in Nederland, de regels van het systeem en alles wat te maken heeft met hun vlotte verblijf en integratie in Nederland.

 Adviesverlening aan burgers - vertalingen, boekhouding, financiële en hypothecaire diensten, taalcursussen, hulp bij het contacteren van alle autoriteiten, etc. zijn slechts een klein van de activiteiten.

        Ons tweede en niet minder belangrijke doel is de wereld de andere kant van de Bulgaren en Bulgarije te laten zien. De wereld kennis laten maken met de culturele en folkloristische rijkdom van

het oudste Europese land.

Het is onze plicht (en de plicht van alle volwassenen) om de geschiedenis, de tradities en de cultuur van dit oude volk, van hun voorouders, te introduceren bij de Bulgaren die ver van hun vaderland geboren zijn en opgroeien. 

Het sterkste streven van de organisatie is het behoud van het Bulgaarse bewustzijn bij de jonge Bulgaren en hun betrokkenheid bij het moederland en zijn tradities, levenswijze en spiritualiteit.

   Vandaar is ook het doel van de organisatie een Bulgaarse zondagsschool te openen om georganiseerd, gestructureerd en systematisch onderwijs in de Bulgaarse taal en literatuur, geschiedenis, geografie, cultuur en tradities van Bulgarije te verstrekken aan kinderen die in Nederland wonen.

 

Ambities

Met deze stichting willen we een instelling creëren die een nauw verband heeft met de Bulgaarse gemeenschap in Den Haag (en omgeving) en de problemen van de leden van deze gemeenschap probeert te oplossen. Zo een gemeenschap zal de aankomst en verblijf van de Bulgaarse burgers in Nederland versoepelen.  Met het streven naar het vergemakkelijken van de adaptatie van de Bulgaarse burgers in Nederland, zullen uiteindelijk de gemeentes hiervan het meest profiteren.

 

 

Uitwerking van plannen

Om de voorgelegde doelen te bereiken zal stichting “Het andere Bulgarije” het volgende ondernemen:

  1. Het bestuur stelt het beleid van de stichting op.
  2. Het bestuur bestaat uit in eerste instantie uit drie (3) bestuursleden. Indien nodig of indien bij grote vraag, kan de huidige vorm van het huidige bestuur uitgebreid worden.
  3. Er zal personeel voor de verschillende activiteiten aangenomen worden.
  4. Vrijwilligers kunnen zich altijd aanmelden (Telefonisch contact en of e-mail).
  5. De stichting zal op zoek gaan naar sponsoren en donateurs om de tarieven van de georganiseerde activiteiten zo laag mogelijk te houden.
  6. Informatie van alle geplande activiteiten wordt op de website van de stichting geplaatst.

 

 

Werving van gelden

Stichting Het andere Bulgarije zal haar inkomsten zowel van deelnamekosten, zoals kosten voor de Bulgaarse lessen, als van donaties ontvangen. De donaties worden naar verwachting door particulieren en bedrijven gegeven.