Училището ни е одобрено по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ 2022г. към МОН

Gepubliceerd op 27 september 2022 om 18:59

❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️
Българско училище „Васил Левски“, гр. Хага, Нидерландия
е вписано в официалния списък на МОН за българските неделни училища в чужбинa.
Удостоверенията за завършен клас, издадени от училището ще се признават в България!
Училището ни е одобрено по Националната програма
„Роден език и култура зад граница“ 2022г. към (МОН) Министерството на образованието и науката в България за
учебната 2022-2023г., където фигурира под номер 59.

https://web.mon.bg/bg/175

https://web.mon.bg/upload/32473/2spisak-BNU_NP2022_2023_Modul1-26072022.xlsx